O avtorici

O avtorici

Tjaša Zidarič, slikarka, etnologinja in kulturna antropologinja, kustosinja

Leta 2006 je diplomirala iz slikarstva na visoki strokovni Šoli za risanje in slikanje pri prof. Darku Slavcu in prof. Ernestu Ženku ter leta 2010 iz etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 deluje kot kustosinja na področju muzejske dejavnosti. Ustvarja v raznolikih likovnih tehnikah, v zadnjih letih se ukvarja predvsem z različnimi zvrstmi umetniške grafike.

»Zanimajo me grafične tehnike globokega tiska, kot so jedkanica, akvatinta in rezervaž, in tudi visokega tiska, kot sta linorez in lesorez, kjer je pristop k motivu popolnoma drugačen. Vsaka grafična tehnika je zanimiva po svoje in omogoča zelo specifičen način izraza. K izboru motiva in preoblikovanju v končno likovno kompozicijo pristopam zelo intuitivno. Pogosto se ukvarjam z različnimi variacijami kompozicij na eno temo. Nasploh je grafika čisto posebna zvrst likovne umetnosti. Pot od prazne plošče do kvalitetnega odtisa z zanimivo vsebino je dolga in z vsemi podrobnostmi tehničnih postopkov in tiskanja tudi precej delovno zahtevna. Je materializacija določene ideje s tako kompleksno tehniko sploh smiselna, ob vseh možnostih interpretacije in izvedbe, ki se zdijo res brezštevilne? Mi taka oblika izražanja pomeni izpolnitev v smislu osebne eksistence v svetu? Da, kadar se motiv skupaj s tehnično izvedbo zlije v skladno celoto in vem - grafika je uspela.«